Antywindykacja


  • Świadczymy pomoc prawną polegającą na prowadzeniu czynności w imieniu dłużnika.
  • Zapewniamy profesjonalną obsługę przede wszystkim osobom, które otrzymują wezwania z firm windykacyjnych, banków i funduszy sekurytyzacyjnych.
  • Przeprowadzamy analizę prawną i finansową sytuacji dłużnika.
  • Oceniamy zasadność kierowanych  roszczeń finansowych i bronimy przed niezasadnymi roszczeniami.
  • Prowadzimy negocjacje z wierzycielem.
  • Przygotowujemy i opiniujemy treści ugód.
  • Zapewniamy pomoc prawną na etapie postępowania sądowego i egzekucyjnego (sprzeciw/zarzuty od nakazu zapłaty, apelacja, odpowiedź na pozew, zażalenie, skarga na czynności komornika, odrzucenie spadku).
  • Występujemy do sądów o uznanie niedozwolonych postanowień umownych za niewiążące naszych klientów.