Antywindykacja:

  • Świadczymy pomoc prawną polegającą na prowadzeniu czynności w
    imieniu dłużnika
  • Zapewniamy profesjonalną obsługę przede wszystkim osobom, które otrzymują wezwania z firm windykacyjnych, banków i funduszy sekurytyzacyjnych
  • Przeprowadzamy analizę prawną i finansową sytuacji dłużnika
  • Oceniamy zasadność kierowanych  roszczeń finansowych i bronimy przed niezasadnymi roszczeniami
  • Prowadzimy negocjacje z wierzycielem
  • Przygotowujemy i opiniujemy treści ugód
  • Zapewniamy pomoc prawną na etapie postępowania sądowego i egzekucyjnego (sprzeciw/zarzuty od nakazu zapłaty, apelacja, odpowiedź na pozew, zażalenie, skarga na czynności komornika, odrzucenie spadku)
  • Występujemy do sądów o uznanie niedozwolonych postanowień umownych za niewiążące naszych klientów