Windykacja należności:

  • Świadczymy usługi masowej windykacji dla Banków, instytucji finansowych i innych klientów korporacyjnych 
  • Świadczymy także usługi windykacji dla klientów instytucjonalnych i indywidualnych w pojedynczych sprawach 
  • Posiadamy wieloletnie doświadczenie w odzyskiwaniu długów, w tym także wobec spadkobierców i w sprawach karnych (fraudy) 
  • Zapewniamy profesjonalną obsługę w zakresie windykacji, w tym również w postępowaniu elektronicznym (E-Sąd)
  • Zapewniamy pełną i aktualną informację na temat wszystkich prowadzonych spraw
  • Realizujemy pełen schemat odzyskiwania długów, tj. postępowanie polubowne, postępowanie sądowe i postępowanie egzekucyjne