Kancelaria poszukuje:

  • Pracowników z doświadczeniem pracy w zakresie cywilnych postępowań sądowych i egzekucyjnych.
  • Stażystów, studentów prawa.

Oferujemy ciekawy program stażu obejmujący zapoznanie się ze wszystkimi aspektami pracy Kancelarii Adwokackiej. Najlepszym stażystom oferujemy zatrudnienie

Aplikacje prosimy wysyłać pod adres: kontakt@jl-legal.pl

Prosimy nie zapomnieć o dołączeniu następującej klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych w brzmieniu

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000)"

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi wybranym kandydatom.


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka adw. Jacek Ludwikowski, ul. Powstańców Śląskich 125/205 53-332 Wrocław, tel. 71 369 89 00
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych/osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych – (www.jl-legal.pl  / tel. 71 369 89 00)
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji, nie dłużej jednak niż 7 dni po jej zakończeniu.
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty upoważnione do przeprowadzania rekrutacji.
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie .
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.