Obsługa prawna firm i podmiotów

  • Doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy prawnej działalności gospodarczej,
  • Zakładanie i rejestracja firm i podmiotów, w tym sporządzanie umów spółek i statutów dostosowanych do indywidualnych potrzeb.
  • Sporządzenie opinii prawnych.
  • Sporządzanie projektów umów handlowych.
  • Doradztwo prawne w zakresie działalności firm i podmiotów.
  • Reprezentowanie klienta w postępowaniach sądowych i administracyjnych. 
  • Reprezentowanie klienta w negocjacjach handlowych i związanych z działalnością statutową.
  • Obsługa prawna w zakresie zgromadzeń wspólników, akcjonariuszy, członków stowarzyszeń, fundacji i wspólnot mieszkaniowych.Jesteśmy członkami