Upadłości gospodarcze i konsumenckie

  • Analiza sytuacji ekonomicznej i prawnej Klienta.
  • Pomoc w gromadzeniu i przygotowywaniu stosownej dokumentacji.
  • Sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości.
  • Reprezentowanie Klienta przed sądem
  • Reprezentowanie Klienta w kontaktach z syndykiem oraz wobec wierzycieli.
  • Sporządzanie wniosków o ustalenie planu spłat wierzycieli lub wniosków o umorzenie zobowiązań bez określenia planu spłaty.